Smart diskigenkänning

I normala fall definieras ett kopieringsuppdrag så här: Säkerhetskopiera innehållet i mappen D:\MySource till mappen E:\MyDestination.

Problemet med att definiera mappar på detta sättet, med absoluta sökvägar, är att enhetsbokstäverna (i detta fall D och E) kan ändras från ett tillfäle till ett annat, beroende på hur många andra diskar som är anslutna till datorn. Särskilt flyttbara diskar riskerar att tilldelas olika bokstäver beroende på vilka bokstäver som redan är upptagna av andra enheter. För att komma till rätta med detta problemet kan NHB känna igen diskar på deras serienummer eller eticketter istället.

Genom att använda smart diskigenkänning kan du ställa in att säkerhetskopieringen ska ske från t.ex. den flyttbara hårddisken med serienummer BR09-98R2, till USB-minnet som har eticketten 041213_1705, helt oberoende av vilka enhetsbokstäver de olika diskarna har vid tillfället för säkerhetskopieringen.

Läs mer om guiden smart diskigenkänning.